Katta Komba club in Tashkent

”KATTA KOMBA” NIGHT CLUB — TASHKENT city, 23, ROKAT-BOSHI street (Phone +998 71 2523937; +998 71 2533676)